Arhivă | Iunie 2011

Biblioteca publică și biblioteca școlară: parteneriate durabile pentru dezvoltarea de noi servicii de bibliotecă în comunitatea vrânceană


Această prezentare necesită JavaScript.


În zilele de 20 şi 21 iunie 2011 a avut loc la Centrul de Formare al Bibliotecii Județene ”Duiliu Zamfirescu” Vrancea workshop-ul cu tema ”Biblioteca publică și biblioteca școlară: parteneriate durabile pentru dezvoltarea de noi servicii de bibliotecă în comunitatea vrânceană” .

Acest workshop de dezvoltare profesională s-a desfășurat la Secția pentru Copii și Tineret a Bibliotecii Județene ”Duiliu Zamfirescu” Vrancea, între orele 9.00 și 13.00 și au participat la el, 18 bibliotecari școlari, din colegii, licee, grupuri şcolare şi şcoli generale din județul Vrancea.

Workshop-ul a avut ca scop inițierea/realizarea de parteneriate durabile între Biblioteca Publică și cea Școlară, precum și familiarizarea bibliotecarilor şcolari cu noi concepte biblioteconomice, precum și cu metode moderne de lucru în biblioteca şcolară.

Participanții au fost implicați la prezentările interactive și sesiunile de lucru în echipă, care vor contribui la inițierea / dezvoltarea de servicii noi, bazate pe nevoile membrilor comunității vrâncene, în parteneriat cu Biblioteca Județeană, precum și promovarea unei strategii noi în susţinerea imaginii şi rolului bibliotecii și bibliotecarului, în comunitatea noastră.

Programul de lucru al celor 2 zile pregătit de cei doi traineri ai Bibliotecii Județene Vrancea – Margareta Tătăruș și Nicoleta Oprișan a cuprins:
• Prezentarea serviciilor oferite de Biblioteca Județeană;
• Oferta de cursuri pentru dezvoltarea profesională a bibliotecarilor din cadrul Centrului de Formare al Bibliotecii Județene și al ANBPR-ului (Asociația Națională a Bibliotecilor și Bibliotecarilor Publici din România)
• Prezentarea Programului de Training pentru Lideri și Inovatori oferit de Centrul Mortenson din Cadrul Universității Illinois, SUA, unui grup de 15 bibliotecari publici din România
• Ateliere de lucru care cu teme diferite: Analiza comunității; Publicul țintă al celor două tipuri de biblioteci; Servicii noi de bibliotecă versus tradiționale; Parteneriate și resurse necesare în inițierea de noi servicii de bibliotecă; Evaluare și promovare.

Încheierea de parteneriate durabile între cele două tipuri de biblioteci nu poate fi decât benefică membrilor comunității vrâncene. Putem contribui împreună la dezvoltarea de servicii noi sau la îmbunătățirea celor existente, tocmai pentru a veni în întâmpinarea nevoilor copiilor, tinerilor și adulților care intră în bibliotecă – de orice tip ar fi ea. Este important și pentru profesia noastră să dovedim că suntem puternici, uniți și construim împreună, pentru prezent și viitor, bibliotecarul profesionist, implicat, cu abilități de utilizare a noilor tehnologii și pregătit, în orice moment, pentru orice provocare. – bibliotecar trainer – Margareta Tătăruș, Biblioteca Județeană ”Duiliu Zamfirescu” Vrancea

Reclame

ZIUA 1 DE CURS – INIȚIERE ÎN MANAGEMENTUL PROIECTELOR


Această prezentare necesită JavaScript.

Ziua 1 de curs a fost cea în care ne-am cunoscut și ne-am exprimat cu toții așteptările și temerile. Am aflat care sunt conceptele de bază ale Managementului Proiectelor și ce este un proiect. Am învățat cât de importantă este echipa în cadrul unui proiect și care este rolul Managerului de Proiect.

De asemenea, am învățat toți cei 15 prezenți, cum se formulează scopul general al unui proiect și, desigur, obiectivele specifice. Am stabilit în unanimitate faptul că este deosebit de important titlul proiectului dar, poate cel mai important a fost faptul că ne-am simțit bine, ne-am jucat învățând și am contribuit cu toții la formarea unei echipe puternice, implicată, veselă și dornică să schimbe ceva în jurul ei.

E fantastic să stai în preajma unor tineri care-și doresc să schimbe lumea și care îți dau și energia necesară pentru a intra în acest joc al tinereții – să vrei să muți munții din loc sau să vrei să construiești un aeroport pe vârful unui munte, să vrei și să-ți dorești totul sau chiar să faci ceva pentru a obține totul. Minunat, nu-i așa?

Curs de iniţiere în Managementul Proiectelor pentru tineri – la BIBLIOTECĂ!


Centrul de Formare al Bibliotecii Judeţene „Duiliu Zamfirescu Vrancea” organizează în perioada 13-17 iunie 2011 Cursul de Iniţiere în Managementul Proiectelor – Modulul I, pentru 15 elevi de liceu din Focşani.

Cursul va avea loc la Secţia pentru Copii şi Tineret a Bibliotecii Judeţene Vrancea, de la ora 15.00 la ora 18.15, va fi împărţit în 2 Module şi se va finaliza cu o diplomă de absolvire.

Modului I va conţine 15 ore de teorie într-un curs interactiv, prin care se vor învăţa componentele de bază ale Managementului Proiectelor.

Modulul II va avea 20 de ore de practică şi se va desfăşura câte 2 ore pe zi, timp de 2 zile pe săptămână, până pe 22 iulie 2011.

Cursul va avea ca rezultat scrierea unui proiect care va fi trimis spre finanţare la 1 septembrie, la programul Uniunii Europene – Tineret în Acţiune.

Acest curs a fost creat şi va fi predat de Margareta Tătăruş, trainer al Bibliotecii Judeţene Vrancea şi de voluntara bibliotecii – Alina Tudose, sociolog cu 5 ani de experienţă în domeniul Managementului Proiectelor în România, Germania şi SUA. Nicoleta Oprişan, cel de-al doilea trainer al Bibliotecii Judeţene va participa la acest curs şi va contribui la dezvoltarea ulterioară a acestuia.

Este un prim curs dezvoltat de Centrul de Formare al Bibliotecii Judeţene Vrancea pentru utilizatorii săi şi ne dorim să-l îmbunătăţim şi să-l dezvoltăm şi pentru alte categorii de utilizatori ai Bibliotecii, precum şi pentru bibliotecarii publici din judeţul Vrancea.
Prin acest curs dorim să le dezvoltăm tinerilor dorinţa de a se implica în viaţa comunităţii, să le oferim posibilitatea să înveţe la BIBLIOTECĂ – ceea ce nu învaţă la şcoală şi, nu în ultimul rând, să contribuim la dezvoltarea lor personală stimulându-le creativitatea, dorinţa de a fi mai buni şi de a construi ceva prin forţe proprii
.” – Margareta Tătăruş, bibliotecar şi trainer al Bibliotecii Judeţene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea.

Românaş şi româncuţă – la BIBLIOTECĂ!


Această prezentare necesită JavaScript.

Copiii de la Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 18 din Focşani au cântat şi dansat româneşte pe 6 iunie 2011, la Secţia pentru Copii şi Tineret a Bibliotecii Judeţene Vrancea.

Evenimentul „Românaş şi româncuţă“ organizat în cadrul parteneriatului „Daruri de preţ de la străbuni“, derulat între Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 18 Focşani şi Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu“ a fost ultima etapă din cadrul acestui parteneriat.

Preşcolarii Grupei „Îngeraşilor“, coordonaţi de educatoarele Doina Dima şi Luminiţa Turbatu, au prezentat bunicilor şi părinţilor, bibliotecarilor şi mass-mediei, în grădina Secţiei pentru Copii şi Tineret, că ştiu să cânte şi să danseze, că portul popular le este drag şi că tradiţiile şi obiceiurile româneşti le cunosc şi le iubesc.

Încă o dată am făcut cunoscut tuturor că BIBLIOTECA este spaţiul unde lectura şi joaca, informaţia şi cunoaşterea fac parte din viaţa noastră şi că toate, la un loc, încep să prindă rădăcini din fragedă copilărie.

Valorificând frumuseţea tradiţiilor şi obiceiurilor populare româneşti în cadrul activităţilor cu preşcolarii, îi ajutăm să cunoască tradiţiile româneşti şi să afle cum acestea au dăinuit peste timp.

Pe parcursul acestui parteneriat, copiii au cunoscut mai bine frumuseţea şi bogăţia folclorului, diversitatea tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti şi, nu în ultimul rând, armonia limbii române.

Margareta Tătăruş, coordonator al Secţiei pentru Copii şi Tineret